Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Poker
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 1
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 2
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 3
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 4
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 5
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 6
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 7
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 8
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 9
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 10
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 11
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 12
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 13
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 14
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 15
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 16
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 17
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 18
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 19
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 20
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 21
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 22
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 23
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 24
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 25
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 26
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 27
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 28
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 29
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 30
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 31
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 32
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 33
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 34
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 35
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 36
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 37
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 38
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 39
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 40
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 41
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 42
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 43
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 44
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 45
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 46
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 47
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 48
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 49
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 50
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 51
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 52
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 53
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 54
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 55
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 56
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 57
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 58
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 59
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 60
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 61
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 62
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 63
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 64
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 65
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 66
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 67
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 68
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 69
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 70
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 71
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 72
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 73
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 74
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 75
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 76
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 77
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 78
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 79
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 80
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 81
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 82
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 83
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 84
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 85
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 86
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 87
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 88
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 89
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 90
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 91
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 27 - Trang 92
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
+{} Chia S'ẻ C'ó T.Â,M {}+ Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
Raw Hàn nhé các bạn, có chap mới bên này cập nhật nhanh hơn VN:

https://s.id/chua-va-chay-tron-raw

Sang thì cho mình xin 5s nha ! Dành cho các bác biết liên kết rút gọn vào như thế nào thôi nha !
Author Trả lời
Lệ Minh Kim Thành viên 19 giờ trước Báo vi phạm
Không biết có ai như mình không chứ mình rất thích kiểu truy thê như này à nha. Drama ,drama muôn năm!!emo
Author Trả lời
Thùy Dương Thành viên 1 ngày trước Chapter 40 Báo vi phạm
hỏi thật nhé,từ đoạn nào mà ông ba nu9 quan tâm lo lắng cho bả thế, đây có thấy nhắc đến đâu cái bgio tự nhiên lo lắng quan tâm nhỡ chị chết các thứemo
Author Trả lời
Gia Liên Thành viên 1 ngày trước Chapter 40 Báo vi phạm
Hóng quá khi nào mới có ss2
Author Trả lời
Hoa Hòe Thành viên 2 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
Dylan là na9 à mn?
Author Trả lời
. Thành viên 2 ngày trước Chapter 17 Báo vi phạm
biến thành nam mà vẫn đẹp dữ z chị 👉👈
Author Trả lời
Janny_ Pries Thành viên 2 ngày trước Chapter 40 Báo vi phạm
Chị mà trốn thì em tặng một câu cho chị: 
  Em ơi trái đất hình tròn
Trốn mà chưa kĩ là còn gặp anh
 Chị mà trốn là anh nhà bắt đc về thì xác định chị chỉ còn cái nịt hoi
Author Trả lời
người qua đường Thành viên 3 ngày trước Chapter 35 Báo vi phạm
sao mà có chút giống manh sư tại thượng bên manhua ghê
cả hai đều là sư đồ luyến
nhưng bên đây thì tình cảm na9 nhiều hơn
quan trọng là sủng vô đối
Author Trả lời
Camcam Thành viên 4 ngày trước Chapter 29 Báo vi phạm
Đọc bộ này khoái thiệt chứ
Author Trả lời
Clover Coco Thành viên 4 ngày trước Chapter 40 Báo vi phạm
Mn còn truyện nào kiểu nu9 ngầu bá cháy lạnh lùng như này ko ạ, nhân tiện pr cho mn truyện Tôi muốn trở thành cô ấy dù chỉ 1 ngày, nu9 ngầu y như này lun ó
  • Author
    Anh Thư Phan Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
    Ác nữ chỉ là con rối, Cẩn thận nữ phụ phản diện, Phương pháp bảo vệ anh trai của nữ chính. Mấy truyện này hay vô cùng, nu9 ngầu vc đái, đọc cẩn thận nữ phụ phản diện coi chừng bị sặc muối nha bạn hahahaa
  • Author
    ♤ BL Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
    Tôi sẽ chỉ sống như 1 nv phản diện, người hùng của ác nữ.
Author Trả lời
Clover Coco Thành viên 4 ngày trước Chapter 40 Báo vi phạm
Truyện hay vcccccccc
Author Trả lời
Bảo Hân Thành viên 4 ngày trước Chapter 40 Báo vi phạm
Chị mà trốn là trái dất diệt vong luôn đấy emo
Author Trả lời
「•sнᴀʏuʀι•」 Thành viên 4 ngày trước Chapter 28 Báo vi phạm
28 emo
Author Trả lời
Non Cừu Thành viên 5 ngày trước Chapter 40 Báo vi phạm
ối! Hóng quá sao hemoemo
Author Trả lời
Cao Thanh Phong Thành viên 5 ngày trước Chapter 28 Báo vi phạm
Ủa đm =)) thế đã làm gì nhau ch hay chỉ là mơ