Tiêu diệt ác nhân - Chapter 1

[Cập nhật lúc: 16:41 19/02/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Poker
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 1
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 2
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 3
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 4
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 5
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 6
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 7
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 8
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 9
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 10
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 11
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 12
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 13
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 14
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 15
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 16
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 17
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 18
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 19
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 20
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 21
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 22
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 23
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 24
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 25
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 26
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 27
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 28
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 29
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 30
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 31
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 32
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 33
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 34
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 35
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 36
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 37
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 38
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 39
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 40
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 41
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 42
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 43
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 44
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 45
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 46
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 47
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 48
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 49
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 50
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 51
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 52
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 53
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 54
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 55
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 56
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 57
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 58
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 59
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 60
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 61
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 62
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 63
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 64
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 65
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 66
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 67
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 68
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 69
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 70
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 71
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 72
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 73
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 74
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 75
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 76
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 77
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 78
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 79
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 80
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 81
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 82
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 83
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 84
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 85
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 86
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 87
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 88
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 89
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 90
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 91
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 92
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 93
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 94
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 95
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 96
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 97
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 98
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 99
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 100
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 101
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 102
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 103
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 104
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 105
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 106
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 107
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 108
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 109
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 110
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 111
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 112
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 113
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 114
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 115
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 116
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 117
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 118
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 119
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 120
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 121
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 122
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 123
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 124
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 125
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 126
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 127
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 128
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 129
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 130
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 131
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 132
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 133
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 134
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 135
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 136
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 137
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 138
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 139
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 140
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 141
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 142
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 143
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 144
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 145
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 146
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 147
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 148
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 149
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 150
Tiêu diệt ác nhân chap 1 - Trang 151
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
T Thành viên Thành viên 3 ngày trước Chapter 6 Báo vi phạm
Cựu siêu pháo hoa trung học :v 
:) 
Nếu cần thì viết killer killer là ra nha mấy ông
Author Trả lời
kim cuong Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
góc tìm truyện: bộ này thuộc loại ecchi, school life, romance nha. Nu9 đi vào thư viện và gặp na9. Sau đó nu9 tham gia 1 câu lạc bộ ngủ mọi ng trong club đều có một chiếc giường riêng.nu9 thik ngủ nha và có sử thik là ôm na9 khi ngủ.Và na9 với nu9 bắt đầu hẹn hò à làm ại chuyện hentai. Tui nhớ tới đó à mong tìm giúp dù hơi ít đặc điểm nhận dạng
 • Author
  Dell Cần tên Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  ĐỂ EM NGỦ CÙNG ANH NHA, HARUOMI
 • Author
  Lý Huy Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Hentaiz vào tag romance mà tìm xD
Author Trả lời
K Thành viên 5 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
Tưởng tượng đến cảnh em rể là idol của mình, em rể lại cho mình kinh nghiệm và lại dùng chính kinh nghiệm đó để hành thằng em rể
Author Trả lời
Chuẩn ko cần chỉnh Thành viên 6 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
Bị phản bội cho đã còn ko rút đc bài học ở đó mà lm việc tốtemo
 • Author
  •ZAFC• Giate Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Bộ bị phản bội một lần bởi mấy thằng loz là mất niềm tin vào cả thế giới à?
Author Trả lời
Lucy Nguyễn Thành viên 6 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
Hóng típ :3
Author Trả lời
Nguyá»…n HÆ°Æ¡ngr Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
Thật sự tức lồn bộ truyện này , con lồn e gái gì đó sao k chết đi nhờ , giờ lai thằng anh trai tóc đỏ hãm lồn , dm sau này main vs thằng tóc đỏ la bn bè chí cốt - e gái nó vs main yêu thì thôi , dm bỏ truyện , emoemoemoemoemoemoemoemoemoemo
 • Author
  Chuyên Gia Thông Não Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Bỏ thì kệ mẹ mày cần mày đọc à
 • Author
  Sai Ki Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Đánh chết cha mày bây h
 • Author
  Maria ozawa Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Một bé trẻ trâu mới lớn cho hay
 • Author
  Lê Trung Hiếu Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  tôi thật sự cảm thấy ngưỡng mộ vì ông dám nói lên ý kiến của bản thân đối mặt với bọn thiểu năng :))
 • Author
  kirito Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Kệ mẹ mày
 • Author
  Hải Nguyễn Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Bỏ kệ bạn chứ mình lại thấy bộ này khá hay đấy chứ với lại con bé tóc hồng thích main lại có cái hay để xem nữa
 • Author
  Nguyen Sang Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  tui ko biết nói j hơn ngoài câu đcm bạn
 • Author
  $oạt nhau r . Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Một tấm chiếu chưa trải
 • Author
  Nona Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Đúng đấy câu chuyện tình bạn và tình yêu ah .. 2 anh em nhà nó sau này chùi đít main còn kip ... tui cùng quan điểm  main k nen yêu đương chỉ mang lại điểm yếu cho main - tình bạn thì cũng chỉ mang lại nguy hiểm cho main .. tốt nhất it thân emo
Author Trả lời
Yuki Lê Thành viên 6 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
Thằng xài lửa sẽ hợp tác với main cho xem này
 • Author
  $oạt nhau r . Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Sao này là bạn chí cốt hây sư phụ vs học trò đây
Author Trả lời
kim cuong Thành viên 6 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
chắc con tóc hồng crush na9 remo
 • Author
  Hải Nguyễn Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Mình trông là như thế tại thấy ẻm khá Ok
Author Trả lời
上弦 の月 Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
Truyện ra lâu vãi 15 ngày 3 chap à
 • Author
  Chúa Ghét mấy thằng nói manhhua này nọ Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Vậy mà lâu
 • Author
  Aaaa Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Có phải mớ rác tầu đâu mà 3h 1 chap, 1 tuần 1 chap nhá bn
 • Author
  Kazuhiro Ikaru Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  1 tuần 1 chap mới đúng nhé, còn mấy bộ 3 ngày 1 chap vứt thì đúng
 • Author
  . .. Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Qua manh.watv mà mua ở đây sủa con cặc j với lại m đọc ở đây chỉ lm giàu cho admin bên này thôi
 • Author
  Gh Dghhj Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  15 ngày nó còn út chán
 • Author
  上弦 の月 Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Biết là thế mà hết truyện để đọc rồi
Author Trả lời
Nguyễn Hùng Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
Đc đấy cứ tưởng drop
 • Author
  Hùng Dreemurr Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  thà nửa năm nói drop còn đc mới 15 ngày đã nghĩ drop ngu c*c vãi =))
Author Trả lời
Shang Li Thành viên 6 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
Chờ chap mới mà muốn mòn dépemo
 • Author
  Độc Nhãn Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Chịu đi
Author Trả lời
Hải Nguyễn Thành viên 21 ngày trước Chapter 17 Báo vi phạm
Á à em tóc hồng được của ló đấy :)) mlem mlem😁😁emo
 • Author
  TẠC THIÊN BANG Ellils clubiee Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Giống elles club của t 
  Lên gg gõ 
  Elles club vip -> vô mục hình ảnh 
  Rồi lại like cho t :3
Author Trả lời
The Shadow (B M) Thành viên 21 ngày trước Chapter 19 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Destroyer Pussy Thành viên 22 ngày trước Chapter 19 Báo vi phạm
Lúc làm anh hùng thì nổ lắm, h thành ác nhân lại lạnh lùng boy thế @@
 • Author
  Trần Minh Quân Thành viên 21 ngày trước Báo vi phạm
  Nó phải làm v chứ nó mà để mất kiểm soát cảm xúc thì toang
Author Trả lời
Not Am I Thành viên 22 ngày trước Chapter 18 Báo vi phạm
khi bạn sinh ra là ác nhân nhưng bạn lại muốn làm anh hùng
 • Author
  Trần Tuân Trúc Thành viên 22 ngày trước Báo vi phạm
  Khi bạn là anh hùng nhưng khi tái sinh lại là ác nhânemo
 • Author
  Hiro Senpai Thành viên 22 ngày trước Báo vi phạm
  Khi tái sinh thành ác nhân thì bạn lại đi phang mấy bọn anh hùng
 • Author
  Ann Thành viên 22 ngày trước Báo vi phạm
  Khi bạn là anh hùng nhưng tái sinh thành ác nhân nhưng sự thật thì bạn tỉnh dậy trong phòng và hóa ra bạn vừa chơi đồ :))
 • Author
  khá đẳk Thành viên 22 ngày trước Báo vi phạm
  khi bạn chơi đồ thì bạn vào tù
 • Author
  T K Thành viên 22 ngày trước Báo vi phạm
  Khi bạn ở tù và gặp khá bảnh
 • Author
  K Thành viên 22 ngày trước Báo vi phạm
  Khi bạn gặp khá bảnh bạn chơi gay với Khá Bảnh
 • Author
  King Of Ducks Thành viên 22 ngày trước Báo vi phạm
  Khi gặp anh bảnh bạn đc anh ấy dạy múa quạt :))
 • Author
  Dior Nero Thành viên 22 ngày trước Báo vi phạm
  Chơi gay với khá bảnh xong bạn nói về cuộc đời của bạn với khá bảnh
 • Author
  Đàm Tuấn Tú Thành viên 21 ngày trước Báo vi phạm
  Khi bạn là 1 anh hùng nhưng lại tái sinh thành ác nhân vs mong muốn được trở lại làm anh hùng nhưng lại bị anh hùng với ác nhân hợp tác đập
 • Author
  Gokku Rin Thành viên 7 ngày trước Báo vi phạm
  emoCừi ẻ :)))
 • Author
  Tô Hoàng Gia Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Khá bảnh nghe xong câu chuyện của bạn, liền an ủi bạn bằng cách cho bạn một viên kẹo in hình kim cương. Bạn uống vào và chơi gay với khá bảnh tiếp
 • Author
  D Furin Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  khi bạn là anh hùng đi đánh ác nhân nhưng lại bị cả ác nhân và anh hùng đánh thế là nhanh trí tái sinh thành ác nhân đi phang bọn ác nhân và vẫn bị anh hùng đánh nhưng có quyền đánh lại bọn anh hùng=))))
 • Author
  Tạc thiên bang : viêm ca lão đại Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Tui là anh hùng nhưng tái sinh thành phản diện tui sẽ tiêu diệt những kẻ phản diện