Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Poker
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 1
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 2
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 3
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 4
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 5
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 6
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 7
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 8
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 9
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 10
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 11
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 12
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 13
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 14
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 15
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 16
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 17
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 18
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 19
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 20
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 21
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 22
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 23
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 24
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 25
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 26
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 27
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 28
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 29
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 30
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 31
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 32
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 33
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 34
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 35
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 36
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 37
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 38
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 39
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 40
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 41
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 42
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 43
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 44
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 45
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 46
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 47
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 48
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 49
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 50
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 51
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 52
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 53
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 54
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 55
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 56
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 57
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 58
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 59
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 60
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 61
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 62
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 63
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 64
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 65
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 66
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 67
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 68
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 69
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 70
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 71
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 72
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 73
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 74
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 75
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 76
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 77
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 78
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 79
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 80
Mối Liên Kết Giữa Báo Đen Và Bé Thỏ chap 23 - Trang 81
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
&^& C'hja S;ẻ C.ó T.Â,M &^& Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
Raw hàn của bộ này đây:

https://s.id/bao-den-va-be-tho-raw

Sang thì cho mình xin 5s nha ! Dành cho các bác biết liên kết rút gọn vào như thế nào thôi nha !
Author Trả lời
Bánh Bao Thành viên 7 giờ trước Chapter 25 Báo vi phạm
aaaaaaaaa mau ra chap mới ikemo
Author Trả lời
cà rốt củ cải Thành viên 8 giờ trước Chapter 9 Báo vi phạm
má ơiiiii... Bộ này dễ huông quớ~. Lọt hố gòi emo
Author Trả lời
anh phương Thành viên 9 giờ trước Báo vi phạm
ko hiểu nổi cái ảnh bìa liên quan chỗ nào
Author Trả lời
Navier Thành viên 23 giờ trước Báo vi phạm
Thường novel sẽ hơn manhwa tr đó 10 chapter -> hiện tại tr tranh chap 25 có thể bằng chap 35 LN. Mà novel tr này chỉ có ~140 chapter -> Dự đoán tr này khá đơn giản tập trung yếu tố ngọt cute ko nhiều drama, có thì chỉ có chút với bên tộc thỏ và cái vấn đề 18t chưa biến thành ng của nu9 thôi chứ ko nhiều. Đó là dự đoán của t
Author Trả lời
chuê Thành viên 1 ngày trước Chapter 13 Báo vi phạm
Ông Ahin nhiu tuổi vậy các bác
Author Trả lời
đoán xem Thành viên 1 ngày trước Chapter 23 Báo vi phạm
Ổng ôm chị đang nude luôn kìa
Author Trả lời
Chương Hồ Thành viên 1 ngày trước Chapter 25 Báo vi phạm
emohay
Author Trả lời
Trang Bùi Thị Thành viên 1 ngày trước Chapter 25 Báo vi phạm
Hình như chap 39 nam9 mới thấy nu9 biến thành người
 • Author
  Navier Thành viên 23 giờ trước Báo vi phạm
  Bn chém gió chứ j, tui có tên novel, tên bản eng và tên raw. Mỗi ngày t đều ktra xem có chapter ms ko, và nó chỉ ms chapter 25, 26 thôi. Còn bản novel thì có vẻ như nó chỉ xuất bản sách ngôn ngữ t.anh/hàn thôi, gồm 140 chapter đã end nhưng del bt tại sao 1 tg trc mấy web novel mạng tự nhiên xoá hết chap novel.
Author Trả lời
đoán xem Thành viên 1 ngày trước Chapter 11 Báo vi phạm
Hình như cái nhà này chỉ bt cho chị ăn thôi hay sao ý
Author Trả lời
Lin hủ nữ Thành viên 1 ngày trước Chapter 25 Báo vi phạm
mau nghi ngờ đê, còn ông sư tử gì đấy hãy trả lời là ko trong vẻ chột dạ đê để kiến nam9 thêm nghi nghờ!!!!!!!
 • Author
  lye Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  emo
Author Trả lời
THIÊN HẠ THÁI BÌNH Thành viên 1 ngày trước Chapter 25 Báo vi phạm
mau nhận ra đi emo
 • Author
  lye Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  emo
Author Trả lời
THIÊN HẠ THÁI BÌNH Thành viên 1 ngày trước Chapter 25 Báo vi phạm
cô thỏ đáng iu quá àemo
Author Trả lời
Lê Thùy Linh Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Cho mình hỏi chap baon thì nu9 biến thành người vậy
Author Trả lời
Thảo không cute Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
BÌNH LUẬN DÀNH RIÊNG CHO CÁC BẸN NAM🙄
CÂU HỎI:
1.mê truyện ngôn tềnh hả
2.sao lại đọc truyện ngôn tềnh thế này
3.có ny đúngk để cho nói chuyện đỡ nhạt hả
4.sao k giống mấy thằng con trai khác zậy
5. ủa rồi lý do sao đọc
6. đọc mấy truyện rùi
7.đã xem đam bao h chưa
8. bt bách hợp là j k
9.suy nghĩ mấy ông đọc thí nèo
 • Author
  ILLUST CALLARIN Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  Trong nhóm truyện ngôn trên face có nam viết truyện ngôn đếy nhá :))emo