Chúa tể học đường - Chapter 421

[Cập nhật lúc: 23:35 01/08/2020]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Poker
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 1
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 2
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 3
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 4
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 5
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 6
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 7
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 8
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 9
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 10
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 11
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 12
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 13
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 14
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 15
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 16
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 17
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 18
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 19
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 20
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 21
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 22
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 23
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 24
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 25
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 26
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 27
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 28
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 29
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 30
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 31
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 32
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 33
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 34
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 35
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 36
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 37
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 38
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 39
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 40
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 41
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 42
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 43
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 44
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 45
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 46
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 47
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 48
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 49
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 50
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 51
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 52
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 53
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 54
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 55
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 56
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 57
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 58
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 59
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 60
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 61
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 62
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 63
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 64
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 65
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 66
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 67
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 68
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 69
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 70
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 71
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 72
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 73
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 74
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 75
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 76
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 77
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 78
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 79
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 80
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 81
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 82
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 83
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 84
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 85
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 86
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 87
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 88
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 89
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 90
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 91
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 92
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 93
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 94
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 95
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 96
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 97
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 98
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 99
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 100
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 101
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 102
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 103
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 104
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 105
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 106
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 107
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 108
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 109
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 110
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 111
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 112
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 113
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 114
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 115
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 116
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 117
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 118
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 119
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 120
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 121
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 122
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 123
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 124
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 125
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 126
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 127
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 128
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 129
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 130
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 131
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 132
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 133
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 134
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 135
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 136
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 137
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 138
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 139
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 140
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 141
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 142
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 143
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 144
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 145
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 146
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 147
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 148
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 149
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 150
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 151
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 152
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 153
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 154
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 155
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 156
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 157
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 158
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 159
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 160
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 161
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 162
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 163
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 164
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 165
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 166
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 167
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 168
Chúa tể học đường chap 421 - Trang 169
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Pham Thi Hue Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
Đây nè các bạn, qua mà đọc tiếp 𝐑𝐚𝐰 Hàn cập nhật mới nhất nha :

https://s.id/일반찾기웹툰

새로.운만화
Author Trả lời
Zâu Bủh Thành viên 13 giờ trước Chapter 26 Báo vi phạm
Bao giờ mới hết cái phông chữ kiểu này vậy, đọc khó chịu vđai
Author Trả lời
. Tạc thiên bang « lí mạc sầu » Thành viên 18 giờ trước Chapter 312 Báo vi phạm
Sau này main có xuất hiện lại không chứ t thấy sang câu chuyện mới rồi à
Author Trả lời
??? ??? Thành viên 18 giờ trước Chapter 377 Báo vi phạm
T đã đọc lại và vẫn cay vãi cặk
Author Trả lời
Cần sa tế Thành viên 23 giờ trước Báo vi phạm
Truyện hàng mà 500 chap kinh vl
Author Trả lời
Khánh Đăng Thành viên 1 ngày trước Chapter 234 Báo vi phạm
Truyện trang 8 . Net cái lồn địt mẹ m
Author Trả lời
Xu Na Thành viên 1 ngày trước Chapter 309 Báo vi phạm
Ủa sao ko thấy main đâu hết vậy
Author Trả lời
. Tạc thiên bang « lí mạc sầu » Thành viên 1 ngày trước Chapter 200 Báo vi phạm
Cho mình hỏi là sau thì tôn ngộ không bản thật có chết không và bản phân thân thì sao
 • Author
  Xu Na Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Nếu tnk thật chết thì phân thân biến mất luôn nó có nói rõ ở chap nào quên r
 • Author
  Nguyễn Thiên Hoàng Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Tnk mà chết thì không tồn tại các phân thân nhá 
  Các phân thân dựa vào tnk bản thể để sống
Author Trả lời
Pines Neder Thành viên 1 ngày trước Chapter 500 Báo vi phạm
chịu
Author Trả lời
nguyá»…n giang Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
cho hỏi chap kể về cuộc hành trình của jin và đường tăng là chap nào?
Author Trả lời
Đường tăng thèm lồn Thành viên 1 ngày trước Chapter 500 Báo vi phạm
Truyện đã đi quá xa so với cái tiêu đề chúa tể học đường nên đổi thành chúa tể của các vị thần :))
 • Author
  Trung Nhut Huy Le Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Có 1 bộ phim ấn độ tên là cuộc chiến của các vị thần khá là hay bộ nên xem bởi vì bộ truyện này khá giống bộ phim này
 • Author
  Otaku Kito Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
  Thật ra từ đầu tôi đã thấy nội dung éo liên quan đến tên truyện rồi, tôi còn tưởng tác giả đặt tên truyện trong lúc hút cần cơ :))
Author Trả lời
Cá Lyy Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Lên face đọc đến chap 503 r á
 • Author
  Nguyễn TAnh Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Cho tớ xin link fanpage cậu ơi
 • Author
  Cá Lyy Thành viên 17 giờ trước Báo vi phạm
  GOHVN á
Author Trả lời
.__. Thành viên 2 ngày trước Chapter 500 Báo vi phạm
Mà Trong nhìn xinh chứ bộ bá nx
Author Trả lời
Nguyen Tuu Thành viên 2 ngày trước Chapter 31 Báo vi phạm
Truyện hay nhưng mà lười đọc mấy cái quá khứ quá
 • Author
  Xu Na Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Hay mà để tìm hiểu sau về các nv
Author Trả lời
Trần Duy Thành viên 2 ngày trước Chapter 480 Báo vi phạm
Sức mạnh của Phật tổ và Chúa hợp lại mạnh thật , đúng là 2 thực thể đứng đầu có khác