Truyện thể loại Webtoon

Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tôi sẽ đi đến cùng với Hoàng Đế
292.806 133 9.242

Tôi sẽ đi đến cùng với Hoàng Đế

Truyện tranh Người Xấu
1.141.021 1.806 17.536

Người Xấu

Truyện tranh Để Có Thể Sống Sót
102.936 343 5.236

Để Có Thể Sống Sót

Truyện tranh Cậu Bé Của Thần Chết
6.872.529 4.100 37.728

Cậu Bé Của Thần Chết

Truyện tranh Kỷ Nguyên Tàn Bạo
27.553 59 1.696

Kỷ Nguyên Tàn Bạo

Truyện tranh Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý
550.541 201 24.847

Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý

Truyện tranh Giáo Dục Chân Chính
2.427.455 1.826 29.682

Giáo Dục Chân Chính

Truyện tranh Tiêu Diệt Anh Hùng
70.429 82 3.194

Tiêu Diệt Anh Hùng

Truyện tranh Druid Tại Ga Seoul
221.678 367 14.142

Druid Tại Ga Seoul

Truyện tranh Kiếp này tôi nhất định trở thành gia chủ!
3.471.081 918 64.286

Kiếp này tôi nhất định trở thành gia chủ!

Truyện tranh Công Chúa Khắc Dấu Lên Kẻ Phản Nghịch
124.940 30 2.818

Công Chúa Khắc Dấu Lên Kẻ Phản Nghịch

Truyện tranh Phụng Tiên Trọng Sinh Ký
59.508 115 1.585

Phụng Tiên Trọng Sinh Ký

Truyện tranh Kiếm Nhân
6.964.411 524 20.356

Kiếm Nhân

Truyện tranh Bất Bại Chân Ma
6.715.138 2.159 32.778

Bất Bại Chân Ma

Truyện tranh Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế
219.271 1.648 11.363

Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế

Truyện tranh Change (JinYuan)
1.080.855 1.631 6.960

Change (JinYuan)

Truyện tranh Người Chơi Không Thể Thăng Cấp
4.089.007 1.550 62.715

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp

Truyện tranh Tối Cường Thăng Cấp
29.587.910 3.721 69.557

Tối Cường Thăng Cấp

Truyện tranh Phi Lôi Đạo
5.832.847 1.822 40.102

Phi Lôi Đạo

Truyện tranh Người Nâng Cấp
1.253.008 516 23.396

Người Nâng Cấp

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
8.679.256 1.930 34.120

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất
6.742.526 802 42.078

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất

Truyện tranh Kẻ Săn Anh Hùng
6.311.653 1.738 45.947

Kẻ Săn Anh Hùng

Truyện tranh Cốt binh trở lại
5.403.217 2.783 19.991

Cốt binh trở lại

Truyện tranh Nhân Vật Phản DIện Yêu Cầu Tôi Yêu Chàng
240.585 146 13.178 Đủ bộ

Nhân Vật Phản DIện Yêu Cầu Tôi Yêu Chàng

Truyện tranh Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê
5.742.419 5.999 74.031

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê

Truyện tranh Tôi là người chơi leo tháp một mình
6.476.465 2.428 54.270

Tôi là người chơi leo tháp một mình

Truyện tranh Huyền Thoại Diệt Thế Độc Long
1.126.040 231 18.051

Huyền Thoại Diệt Thế Độc Long

Truyện tranh Khát Vọng Trỗi Dậy
5.756.526 2.286 38.853

Khát Vọng Trỗi Dậy

Truyện tranh Toàn trí độc giả
7.300.433 3.228 56.749

Toàn trí độc giả

Truyện tranh Dị Thế Tà Quân
19.220.288 2.430 49.083

Dị Thế Tà Quân

Truyện tranh Thợ Rèn Huyền Thoại
10.971.756 7.049 75.835

Thợ Rèn Huyền Thoại

Truyện tranh Không Thấy Ác Quỷ
4.223 18 565

Không Thấy Ác Quỷ

Truyện tranh Ánh Sáng Cuối Con Đường
30.346.394 25.299 132.950

Ánh Sáng Cuối Con Đường

Truyện tranh Thả Vu Nữ Đó Ra
15.290.230 5.657 33.397

Thả Vu Nữ Đó Ra

Truyện tranh Hard Core Leveling Warrior ss2
2.384.796 1.467 15.203

Hard Core Leveling Warrior ss2