Truyện thể loại Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tôi Là Lính Mới
3.765.164 1.081 41.852

Tôi Là Lính Mới

Truyện tranh Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại
7.158.410 489 30.800

Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại

Truyện tranh Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại
6.141.722 1.685 63.042

Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại

Truyện tranh Cuồng Long
1.341.133 265 11.810

Cuồng Long

Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
10.721.293 3.252 50.505

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm
170.985 64 2.517

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm

Truyện tranh Tôi sẽ đi đến cùng với Hoàng Đế
292.293 133 9.236

Tôi sẽ đi đến cùng với Hoàng Đế

Truyện tranh Ta Nhặt Được Thuộc Tính Tại Tu Chân Giới
6.974.960 1.796 34.037

Ta Nhặt Được Thuộc Tính Tại Tu Chân Giới

Truyện tranh Vạn Tộc Chi Kiếp
854.685 194 12.075

Vạn Tộc Chi Kiếp

Truyện tranh Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh
1.996.467 2.356 28.660

Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh

Truyện tranh Tiên Vương Trùng Sinh
36.691.668 4.381 69.568

Tiên Vương Trùng Sinh

Truyện tranh Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster
1.667.337 634 21.619

Cuộc đời Thứ Hai Của Một Gangster

Truyện tranh Học Sĩ Tái Sinh
12.270.264 1.803 44.083

Học Sĩ Tái Sinh

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
37.906.519 11.693 71.833

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
41.875.578 17.799 57.061

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Người Xấu
1.140.654 1.805 17.531

Người Xấu

Truyện tranh Để Có Thể Sống Sót
102.715 343 5.236

Để Có Thể Sống Sót

Truyện tranh Thông Linh Phi
129.101.991 65.111 57.426

Thông Linh Phi

Truyện tranh Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
12.370.242 7.071 46.519

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Truyện tranh Nghe nói tôi rất nghèo
2.088.511 626 14.457

Nghe nói tôi rất nghèo

Truyện tranh Cậu Bé Của Thần Chết
6.872.236 4.100 37.728

Cậu Bé Của Thần Chết

Truyện tranh Kỷ Nguyên Tàn Bạo
27.513 59 1.696

Kỷ Nguyên Tàn Bạo

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
10.373.944 8.232 59.229

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
53.663.411 3.748 67.438

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Nam Thành Chờ Trăng Về
875.914 334 17.382

Nam Thành Chờ Trăng Về

Truyện tranh Miêu Tương Phản Chuyển
62.051 143 1.860

Miêu Tương Phản Chuyển

Truyện tranh Thanh Đế Truyện
2.624.511 338 14.032

Thanh Đế Truyện

Truyện tranh Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành
15.484.067 1.511 47.456

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
59.124.433 42.962 106.518

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Quân Nhan Tựa Hoa Đào
68.754 123 8.968

Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Truyện tranh Hỏa Vũ Diệu Dương
786.798 99 1.084

Hỏa Vũ Diệu Dương

Truyện tranh Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả
4.363.032 1.171 46.631

Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả

Truyện tranh Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử
134.368 328 8.200

Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
23.604.076 4.930 57.726

Siêu Năng Lập Phương

Truyện tranh Thần Cấp Ngư Phu
13.400.874 1.804 42.384

Thần Cấp Ngư Phu

Truyện tranh Thánh Khư
12.449.880 3.323 43.961

Thánh Khư