Truyện thể loại Supernatural

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại
6.138.332 1.683 62.993

Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại

Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
10.718.986 3.250 50.486

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Hoả quyền
522.093 266 2.619

Hoả quyền

Truyện tranh Summer Time Render
1.005.809 521 3.891

Summer Time Render

Truyện tranh Kẻ Được Triệu Hồi Tới Thế Giới Giả Tưởng Vô Số Lần!!
173.459 395 12.969

Kẻ Được Triệu Hồi Tới Thế Giới Giả Tưởng Vô Số Lần!!

Truyện tranh Miêu Tương Phản Chuyển
62.039 143 1.858

Miêu Tương Phản Chuyển

Truyện tranh Trường Học Siêu Anh Hùng
23.765.190 5.500 30.322

Trường Học Siêu Anh Hùng

Truyện tranh Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki
1.308.438 787 19.565

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki

Truyện tranh Đứa Con Thần Chết
7.645.601 1.282 23.074

Đứa Con Thần Chết

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
38.780.983 3.487 84.709

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Ác Ma Thân Yêu
269.185 133 11.184

Ác Ma Thân Yêu

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
236.856.591 35.633 147.402

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
27.421.322 2.815 42.098

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Nghịch Thiên Chí Tôn
4.663.813 664 31.467

Nghịch Thiên Chí Tôn

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
470.398 67 758

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Gửi em, người bất tử
1.699.339 792 7.951

Gửi em, người bất tử

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
20.960.590 2.913 59.351

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Tiêu Diệt Anh Hùng
70.336 82 3.193

Tiêu Diệt Anh Hùng

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
30.408.410 6.682 84.402

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Satanophany
5.271.104 1.666 11.621

Satanophany

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
31.142.761 9.645 96.688

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Druid Tại Ga Seoul
221.480 367 14.129

Druid Tại Ga Seoul

Truyện tranh Tougen Anki
72.410 104 4.876

Tougen Anki

Truyện tranh Từ Chức Nghiệp yếu nhất trở thành '' Thợ Rèn'' mạnh nhất
606.472 477 20.166

Từ Chức Nghiệp yếu nhất trở thành '' Thợ Rèn'' mạnh nhất

Truyện tranh Kimi Shi ni Tamou Koto Nakare
126.707 89 2.704

Kimi Shi ni Tamou Koto Nakare

Truyện tranh Ngôi nhà bị ma ám mạnh nhất và chàng trai không có năng lực tâm linh
961.751 595 11.969

Ngôi nhà bị ma ám mạnh nhất và chàng trai không có năng lực tâm linh

Truyện tranh Hệ Thống X Toàn Năng
1.500.164 378 10.912

Hệ Thống X Toàn Năng

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
43.401.856 5.967 50.932

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Hỗn Độn Đan Thần
12.909.120 523 36.194

Hỗn Độn Đan Thần

Truyện tranh Kiếm Nhân
6.964.057 524 20.356

Kiếm Nhân

Truyện tranh Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
11.838.814 2.103 34.130

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
57.745.863 7.033 87.144

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
37.677.110 4.738 75.855

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Người Chơi Không Thể Thăng Cấp
4.088.722 1.550 62.712

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp

Truyện tranh Truy Tìm Ngọc Rồng Siêu Cấp
4.908.853 1.057 6.981

Truy Tìm Ngọc Rồng Siêu Cấp

Truyện tranh Kyuuketsuki-chan to Kouhai-chan
887.490 691 3.839

Kyuuketsuki-chan to Kouhai-chan