Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Sinh Tiêu Thủ Hộ Thần
1.212.425 425 11.638

Sinh Tiêu Thủ Hộ Thần

Truyện tranh Vạn Tộc Chi Kiếp
854.801 194 12.076

Vạn Tộc Chi Kiếp

Truyện tranh Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh
1.996.595 2.356 28.663

Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
37.906.675 11.693 71.833

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Thông Linh Phi
129.102.276 65.111 57.427

Thông Linh Phi

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
10.374.122 8.232 59.231

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
53.663.860 3.748 67.440

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Sensei no yasashi koroshi kata
811.153 763 7.844

Sensei no yasashi koroshi kata

Truyện tranh Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử
134.368 328 8.201

Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
23.604.384 4.930 57.727

Siêu Năng Lập Phương

Truyện tranh Thần Cấp Ngư Phu
13.401.166 1.804 42.385

Thần Cấp Ngư Phu

Truyện tranh Thánh Khư
12.450.129 3.323 43.962

Thánh Khư

Truyện tranh Thiện Lương Tử Thần
6.219.037 1.616 20.808

Thiện Lương Tử Thần

Truyện tranh Vô Địch Kiếm Vực
8.225.202 687 36.195

Vô Địch Kiếm Vực

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
26.778.373 6.794 59.099

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Cao Năng Lai Tập
5.145.605 1.507 31.348

Cao Năng Lai Tập

Truyện tranh Đại chúa tể
21.607.832 4.445 42.529

Đại chúa tể

Truyện tranh Đứa Con Thần Chết
7.647.316 1.283 23.081

Đứa Con Thần Chết

Truyện tranh Ta Tự Thành Hoàng Không Cần Thiên Mệnh
71.318 46 2.425

Ta Tự Thành Hoàng Không Cần Thiên Mệnh

Truyện tranh Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới
4.842.203 901 22.167

Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
38.785.794 3.487 84.713

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Cửu Vực Chi Thiên Nhãn Quật Khởi
113.037 78 4.109

Cửu Vực Chi Thiên Nhãn Quật Khởi

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
7.522.426 2.395 26.003

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Ta là Đại Hoàn Đan
929.458 664 10.003

Ta là Đại Hoàn Đan

Truyện tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
27.422.792 2.815 42.102

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Nghịch Thiên Chí Tôn
4.664.860 664 31.469

Nghịch Thiên Chí Tôn

Truyện tranh Nguyên Tôn
80.108.474 19.041 111.534

Nguyên Tôn

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
470.404 67 758

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
63.327.876 11.523 74.004

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
51.858.021 40.184 66.560

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
20.961.860 2.913 59.352

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Thần Cấp Thấu Thị
13.266.295 1.590 40.509

Thần Cấp Thấu Thị

Truyện tranh Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám
5.380.506 2.391 25.304

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám

Truyện tranh Innocent Rouge (Innocent phần 2)
616.742 134 1.152

Innocent Rouge (Innocent phần 2)

Truyện tranh Mục Long Sư
57.719 86 4.059

Mục Long Sư

Truyện tranh Ba Tôi Là Chiến Thần
58.437 99 4.348 Đủ bộ

Ba Tôi Là Chiến Thần