Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
10.717.421 3.249 50.482

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm
170.331 64 2.500

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm

Truyện tranh Ta Nhặt Được Thuộc Tính Tại Tu Chân Giới
6.971.763 1.794 34.016

Ta Nhặt Được Thuộc Tính Tại Tu Chân Giới

Truyện tranh Sinh Tiêu Thủ Hộ Thần
1.208.399 424 11.608

Sinh Tiêu Thủ Hộ Thần

Truyện tranh Vạn Tộc Chi Kiếp
851.344 193 12.062

Vạn Tộc Chi Kiếp

Truyện tranh Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh
1.993.384 2.354 28.639

Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh

Truyện tranh Tiên Vương Trùng Sinh
36.687.060 4.381 69.536

Tiên Vương Trùng Sinh

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
37.902.551 11.693 71.818

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
41.871.639 17.800 57.053

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Thông Linh Phi
129.098.934 65.111 57.422

Thông Linh Phi

Truyện tranh Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
12.366.806 7.069 46.513

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Truyện tranh Nghe nói tôi rất nghèo
2.087.634 626 14.450

Nghe nói tôi rất nghèo

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
10.370.487 8.229 59.221

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
53.658.165 3.747 67.424

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Nam Thành Chờ Trăng Về
875.178 334 17.374

Nam Thành Chờ Trăng Về

Truyện tranh Miêu Tương Phản Chuyển
62.032 143 1.857

Miêu Tương Phản Chuyển

Truyện tranh Thanh Đế Truyện
2.623.450 338 14.029

Thanh Đế Truyện

Truyện tranh Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành
15.481.513 1.511 47.447

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
59.119.940 42.961 106.508

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Quân Nhan Tựa Hoa Đào
68.550 123 8.957

Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Truyện tranh Hỏa Vũ Diệu Dương
786.650 99 1.084

Hỏa Vũ Diệu Dương

Truyện tranh Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả
4.359.772 1.170 46.612

Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả

Truyện tranh Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử
134.013 328 8.193

Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
23.600.549 4.930 57.709

Siêu Năng Lập Phương

Truyện tranh Thần Cấp Ngư Phu
13.398.496 1.803 42.379

Thần Cấp Ngư Phu

Truyện tranh Thánh Khư
12.447.416 3.322 43.952

Thánh Khư

Truyện tranh Mạt Thế Cùng Bạn Gái Zombie
143.782 348 8.187

Mạt Thế Cùng Bạn Gái Zombie

Truyện tranh Thiện Lương Tử Thần
6.218.221 1.616 20.803

Thiện Lương Tử Thần

Truyện tranh Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên
15.735.304 4.067 63.094

Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên

Truyện tranh Vô Địch Kiếm Vực
8.220.878 687 36.176

Vô Địch Kiếm Vực

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
26.776.393 6.794 59.096

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Cao Năng Lai Tập
5.143.630 1.507 31.339

Cao Năng Lai Tập

Truyện tranh Ta Có Trăm Vạn Điểm Kỹ Năng
1.596.949 837 25.181

Ta Có Trăm Vạn Điểm Kỹ Năng

Truyện tranh Hắc Thiên Long - Phong Thần Ký
279.499 42 2.054

Hắc Thiên Long - Phong Thần Ký

Truyện tranh Đại chúa tể
21.606.882 4.445 42.525

Đại chúa tể

Truyện tranh Dolo Mệnh Vận Giao Nang
1.513.612 1.613 10.040

Dolo Mệnh Vận Giao Nang