Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm
171.400 64 2.524

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm

Truyện tranh Quân Nhan Tựa Hoa Đào
68.900 124 8.973

Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Truyện tranh Thú Hắc Cuồng Phi
6.589.223 2.549 65.245

Thú Hắc Cuồng Phi

Truyện tranh Bị Che Khuất Bởi Mặt Trời Lặn
190.522 63 7.041

Bị Che Khuất Bởi Mặt Trời Lặn

Truyện tranh Trò Chơi Trọng Sinh: Hoàng Tử Khó Chiều
50.376 77 5.444

Trò Chơi Trọng Sinh: Hoàng Tử Khó Chiều

Truyện tranh Kiều Phu Có Hỉ
13.953 36 1.083

Kiều Phu Có Hỉ

Truyện tranh Lễ băng nhạc phôi chi dạ
165.672 91 3.235

Lễ băng nhạc phôi chi dạ

Truyện tranh Dàn Trai Đẹp Chốn Hậu Cung
486.277 180 15.810

Dàn Trai Đẹp Chốn Hậu Cung

Truyện tranh Công Chúa Phản Diện Trong Truyền Thuyết
890.148 214 25.174

Công Chúa Phản Diện Trong Truyền Thuyết

Truyện tranh Tôi Đã Nuôi Dưỡng Bạn Thời Thơ Ấu Thành Bạo Chúa
733.341 194 20.935

Tôi Đã Nuôi Dưỡng Bạn Thời Thơ Ấu Thành Bạo Chúa

Truyện tranh Mejaz - Nhân gian ngọc
5.772.296 2.016 30.025

Mejaz - Nhân gian ngọc

Truyện tranh Vạn Tra Triêu Hoàng
8.674.707 3.562 42.666

Vạn Tra Triêu Hoàng

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
14.312.522 3.333 65.578

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Nhất Kiếm Sương Hàn
980.971 298 7.512

Nhất Kiếm Sương Hàn

Truyện tranh Quận chúa bất tư gia
3.157.310 1.030 32.577

Quận chúa bất tư gia

Truyện tranh Nguyên Long
26.173.918 3.711 62.711

Nguyên Long

Truyện tranh Vương Phi Là Đoá Bạch Liên Hoa
705.269 164 13.835

Vương Phi Là Đoá Bạch Liên Hoa

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
22.230.199 2.916 60.935

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Công Chúa Hòa Thân Lần Này Không Tốt!
491.446 69 5.884

Công Chúa Hòa Thân Lần Này Không Tốt!

Truyện tranh Kế hoạch sống còn của công chúa phản diện
227.530 82 12.436

Kế hoạch sống còn của công chúa phản diện

Truyện tranh Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư
10.046.710 1.220 76.582

Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Truyện tranh Ma Quân Bá Sủng: Thiên Tài Manh Bảo Cùng Phúc Hắc Mẫu Thân
1.279.629 133 27.151

Ma Quân Bá Sủng: Thiên Tài Manh Bảo Cùng Phúc Hắc Mẫu Thân

Truyện tranh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão
3.432.244 790 30.242

Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

Truyện tranh Tiên Đế Xâm Nhập
3.733.400 539 25.146

Tiên Đế Xâm Nhập

Truyện tranh Trở Thành Con Gái Của Nhân Vật Phản Diện
1.557.334 308 35.475

Trở Thành Con Gái Của Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
22.758.164 2.517 64.221

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Sao Lại Là Yêu?
713.775 444 17.535

Sao Lại Là Yêu?

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
8.593.424 854 27.933

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
9.484.841 1.826 38.523

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
14.142.796 5.231 41.762

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
43.403.282 5.968 50.936

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi
773.704 315 23.173

Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
14.300.068 6.932 45.561

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Nhân Vật Phản Diện Xứng Đôi Với Bạo Chúa
1.941.648 321 38.090

Nhân Vật Phản Diện Xứng Đôi Với Bạo Chúa

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
9.664.510 6.064 52.327

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
5.772.690 1.031 44.775

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương