Truyện hot nhất

Truyện tranh Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại
7.158.762 489 30.806

Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại

Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
10.724.174 3.252 50.517

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Tiên Vương Trùng Sinh
36.693.727 4.382 69.576

Tiên Vương Trùng Sinh

Truyện tranh Học Sĩ Tái Sinh
12.270.982 1.803 44.083

Học Sĩ Tái Sinh

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
37.907.545 11.694 71.833

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
41.877.109 17.801 57.069

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Thông Linh Phi
129.103.365 65.111 57.428

Thông Linh Phi

Truyện tranh Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
12.371.711 7.072 46.526

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
10.375.949 8.232 59.233

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
53.665.563 3.748 67.441

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
59.126.288 42.962 106.519

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả
4.364.942 1.171 46.637

Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
23.605.856 4.930 57.731

Siêu Năng Lập Phương

Truyện tranh Thần Cấp Ngư Phu
13.401.978 1.803 42.385

Thần Cấp Ngư Phu

Truyện tranh Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính
31.402.151 4.462 92.081

Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính

Truyện tranh Thiện Lương Tử Thần
6.219.223 1.616 20.809

Thiện Lương Tử Thần

Truyện tranh Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên
15.739.209 4.067 63.105

Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
26.778.750 6.794 59.101

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Trường Học Siêu Anh Hùng
23.768.112 5.502 30.330

Trường Học Siêu Anh Hùng

Truyện tranh Đại chúa tể
21.608.083 4.445 42.529

Đại chúa tể

Truyện tranh Đảo ma cà rồng phần 3
4.882.949 2.185 5.288

Đảo ma cà rồng phần 3

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
38.787.489 3.487 84.717

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
28.095.409 4.122 61.385

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống

Truyện tranh Đào Hoa Bảo Điển
20.314.897 2.845 30.688

Đào Hoa Bảo Điển

Truyện tranh Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống
19.467.679 2.014 44.110

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
236.873.821 35.636 147.409

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
27.423.268 2.815 42.105

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
71.811.020 20.119 116.674

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Nguyên Tôn
80.109.836 19.041 111.535

Nguyên Tôn

Truyện tranh Dị Tộc Trùng Sinh
26.573.469 13.973 68.306

Dị Tộc Trùng Sinh

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
63.328.352 11.523 74.007

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Mejaz - Nhân gian ngọc
5.772.240 2.016 30.024

Mejaz - Nhân gian ngọc

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
51.858.582 40.184 66.562

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
14.312.463 3.333 65.578

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt
62.743.225 21.116 166.678

Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

Truyện tranh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn
19.026.707 9.480 57.412

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn